Duhová brána v Přerově

10.-12.4.2008

sádlo, katysh, míra, rosi, gogo, johny, moňa, emyš, hoonza, yetti, big

Poutníci za duhou dorazili do Přerova

V místě, kudy na úsvitu věků putovala za obživou stáda mamutů, vystavěl moderní člověk průmyslové město Přerov. Právě sem směřovaly o víkendu 11. - 13. dubna dvě stovky instruktorů a vedoucích sdružení dětí a mládeže Duha na své každoroční setkání s názvem Duhová brána. V jeho rámci zasedal i sněm zástupců základních článků (dužin), kterému říkají Velká Duha. Organizování celého víkendu se ujalo ústředí Duhy a místní dužina Duha Klub Dlažka.

Pro účastníky z celé republiky a několik zahraničních hostů bylo připraveno na 60 seminářů a dílen, které pokrývaly široké spektrum aktivit v neformálním vzdělávání. Pro milovníky outdooru zajistili organizátoři cvičnou horolezeckou stěnu, akci klubu vojenské historie nebo splutí řeky Bečvy na raftových člunech. Vedoucím dužin byly určeny semináře účetnictví, práva, dotačního cyklu. Nechyběly výtvarné aktivity, dramatická výchova, informace o Evropské dobrovolné službě a dalších možnostech v zahraničí či kurs zdravotního minima. Všichni se mohli pobavit u netradičních nejen míčových her a zapojit svoji fantazii a kreativitu v průběžné etapové hře náhodně losovaných trojic s názvem Trójané.

V sobotu odpoledne proběhlo zasedání duhového sněmu, na který mohl každý základní článek vyslat dva delegáty. V souladu s principy participace mládeže byl věk jednoho z delegátů za každou dužinu omezen hranicí 30 let. Sněm rozhodoval o věcech důležitých pro chod celé organizace, jednání ve výborech přineslo větší propojení představ ústředí Duhy s potřebami lidí v místních skupinách. Nově zavedené duhové ocenění Poutník za duhou spojené s přiznáním čestného členství v Duze bylo uděleno Janu Šimáněmu – Galénovi za celoživotní šíření myšlenky přátelství rozrůzněných. Udělování cen pokračovalo oceněním vítězů literární soutěže, jíž se účastnili zvláště mladší členové Duhy. Zajímavou myšlenkou je také Duhová štafeta, kdy letos ocenění duháci se příští rok sami stávají navrhovateli dalších laureátů, jimž připraví i malý dárek.

Program pokračoval sobotním večerem, kdy se k účastníkům připojily desítky místních občanů na Duhovém bále, kde je bavily živé kapely na dvou scénách anebo diskotéka. V neděli dopoledne probíhaly další semináře a všechen duhový lid si vydechl až cestou domů. Dříve rozhodně nebyl čas – díky atraktivnímu programu a dobré partě lidí, kteří si měli co říct.

zapsal Hynek Pečinka - Duha