Jeho Veličenstvo císař a král Rudolf II.Habsburský

si Vás dovoluje pozvati na nevídané představení

videomága Magistra Kellyho a svůdné Sirael

 

                         DVŮR CÍSAŘE RUDOLFA II.

 

ZHMOTNĚNÍ SVĚTLA LUNY A ROZHÝBÁNÍ OBRÁZKŮ NA STĚNĚ ZAŽIJETE

DNE NEDĚLNÍHO 30.BŘEZNA OD 2.HODINY PO POLEDNI

V TŘETÍ KRÁLOVSKÉ ŠKOLE NA ULICI KOMENSKÉHO

S sebou nutno míti:  - obuv domácí a roucho slavnostní,

                             - též dar finanční v hodnotě deseti korun českých

                              (neb kuchyně Langova jest nápadně prázdná…)

 Kromě magie černé zažijete též hádanky císařské s přehlídkou módní ,

hostinu slavnostní komořího Langa a taktéž předání odměny královské

Magistru Kellymu a Sirael sličné …

 

Tento rozmar císařský si rozhodně ujíti nenechejte!!!